Schooltaak: Bifobie en monoseksisme – WasDa?

Biseksualiteit betekent dat je je zowel tot mannen, vrouwen en non-binaire mensen aangetrokken voelt. Het heeft echter te maken met gevoelens, gedrag én identiteit. Er zijn mensen die al eens seksueel contact hebben gehad of sporadisch seksueel contact hebben met het gender waar hij of zij normaal gezien geen seksuele contacten mee heeft, en die zichzelf niet biseksueel noemen. Iemand is pas biseksueel als die zichzelf zo identificeert. [1][2] Als iemand een relatie aangaat met of een man of een vrouw, en zelfs trouwt, betekent dat niet dat die persoon ineens hetero of homo/lesbienne is geworden. Die persoon blijft biseksueel.[3]

Bevolking

Volgens de meeste studies zijn biseksuelen de grootste groep binnen holebi’s in de Verenigde Staten. Volgens een studie uit 2010 die gepubliceerd werd in the Journal of Sexual Medicine identificeren 3.1% van de volwassenen zich als biseksueel, tegenover een totale groep van 2.5% die zichzelf als homo of lesbisch ziet. Bij tieners was het verschil nog groter: 4.9% identificeerde zich als biseksueel tegenover 1.0% homo/lesbisch. [4]  In België omschrijft 2% van de mensen zich als biseksueel, terwijl de homo’s en lesbiennes samen 1,3% vormen.[5] Toch komen biseksuelen meer vooroordelen tegen dan homo’s en lesbiennes.[6] Ook durven biseksuelen het minst uit de kast komen en stellen ze zichzelf vaak voor als hetero of homo/lesbisch. Volgens de Pew Survey uit 2013 is enkel 28% van de Amerikaanse biseksuelen uit de kast bij de meest belangrijke mensen in hun leven.[7] Ook in Nederland komen biseksuelen minder uit de kast dan homo’s of lesbiennes volgens een studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau.[8] Bifobie is zodanig een probleem dat de holebivereniging çavaria een werkgroep biseksualiteit heeft opgericht.

Discriminatie

Een studie van Tangela Roberts toont aan dat biseksuelen ook dubbel zoveel discriminatie ervaren dan homo’s en lesbiennes. Biseksuelen ervaren zowel bij hetero’s als bij homo’s en lesbiennes discriminatie, al ervaren ze iets minder discriminatie van homo’s en lesbiennes dan van hetero’s. Roberts noemt die discriminatie monoseksisme: niet geloven dat er seksuele geaardheden bestaan waarbij mensen zich aangetrokken voelen tot meer dan 1 gender. (Dus enkel geloven dat hetero’s, homo’s en lesbiennes bestaan). Vaak wordt biseksualiteit bekeken als iets dat niet bestaat of mensen die ‘in de war zijn’ en moeten kiezen, of als een fase. [9] Maar het verschil in hoeveelheid in discriminatie omschrijft zij als volgt:

“Essentially it’s like saying that two people are yelling at you, but one voice is a decibel higher,” Roberts explained to The Daily Beast. “Yes, statistically one voice is more significant, but the difference between the two voices is small.”[10]

Een dieptestudie van Corey Flanders en Cheryl Dobinson tonen aan dat jonge biseksuele vrouwen een slechtere mentale gezondheid hebben in vergelijking met heteroseksuele en lesbische jonge vrouwen. Ze zochten ook uit hoe dat kwam, en ontdekten dat deze vrouwen zowel bij hetero’s als homo’s en lesbiennes leden onder monoseksisme. [11] Monoseksisme houdt onder andere ook in dat je aanneemt dat iedereen die je tegenkomt ofwel hetero ofwel lesbisch/homo is, en de gedachte niet aanvaardt dat iemand op meer dan één gender kan vallen. Dit vertelde een geïnterviewde van de studie van Flanders en Dobinson:

“[A] couple of years ago I went to Pride and I took my boyfriend with me, because he just wanted to be supportive and come with me to this thing that’s really important to me,” one interviewee said. “[We] did a march and at the end of it I was feeling really happy and excited, and we kissed, and people started booing us.”

“[T]hat was really hurtful for me,” she added, “because it was like being rejected by my own community based on these wrong assumptions they were making about me.”[12]

Volgens ‘The bisexual invisibility report’, uitgevoerd in opdracht van de Amerikaanse overheid, worden biseksuelen vaak genegeerd, gediscrimineerd, gedemoniseerd of ‘onzichtbaar gemaakt’ door zowel heteroseksuelen als homo’s en lesbiennes. Biseksualiteit wordt vaak omschreven als immoreel, irrelevant of onbestaand. [13]

Het feit dat biseksuelen zo vaak als onbestaand worden gezien, heeft een grote impact op zowel hun welvaart als hun welzijn. Volgens een onderzoek van de UGent in opdracht van de Nederlandse overheid blijkt dat het een impact heeft op hun mentale en fysieke gezondheid, hun welvaart en de fondsen voor biseksuele organisaties. [14] Ze maken ook vaker seksueel grensoverschrijdend gedrag mee, ze zijn eenzamer en proberen vaker een einde aan hun leven te maken. [15] De meeste biseksuelen in Amerika zeggen zelfs niet tegen hun dokter dat ze biseksueel zijn, waardoor ze niet de juiste behandeling krijgen. Sommige zorgverleners behandelen biseksuelen ook als homo of lesbisch, waardoor ze bijvoorbeeld geen advies krijgen over voorbehoedsmiddelen als de pil om niet zwanger te worden. [16] [17]

In de studie van de American Journal of Public Health stelt dat biseksuele mensen meer stemmings- en angststoornissen hebben vergeleken met homo’s, lesbiennes en hetero’s. Bijna 60% van de biseksuele vrouwen in de studie hadden al een levenslange geschiedenis van stemmingsstoornissen, terwijl dat bij lesbiennes 45% was en bij heterovrouwen zelfs maar iets meer dan 30% was. [18] In Groot-Brittannië hebben biseksuele mannen 6,3 keer meer kans om zelfmoord te plegen en biseksuele vrouwen 5,9 keer meer kans dan heteroseksuele mensen.[19]

De studie van de Open University en BiUK schreven in hun The Bisexuality Report het volgende:

“Of all the larger sexual identity groups, bisexual people have the worst mental health problems, including high rates of depression, anxiety, self-harm and suicidality. This has been found both internationally and in the UK specifically, and has been strongly linked to experiences of biphobia and bisexual invisibility.”[20]

Vooroordelen

 • Je bent eigenlijk homo/lesbisch maar je bent nog niet helemaal uit de kast (het is een fase)
 • Je bent in de war
 • Je moet kiezen in het leven
 • Je bent een slet/player
 • Je bent sowieso geïnteresseerd in trio’s
 • Je gaat je partner verlaten voor iemand van een andere gender
 • Je wilt zowel een man als een vrouw tegelijkertijd hebben
 • Biseksuelen zijn leugenaars/onbetrouwbaar
 • Je kunt niet monogaam zijn
 • Je gaat je partner bedriegen
 • Biseksuelen willen van twee walletjes snoepen
 • Biseksualiteit bestaat niet
 • Je hebt momenteel een vriend/vriendin, dus nu ben je homo/lesbisch/hetero
 • Je zoekt aandacht
 • Biseksuelen doen het met iedereen[21][22][23]

Belgisch beleid

België is een van de progressiefste landen ter wereld wat betreft holebiwetgeving. Dat is echter niet genoeg, ook de mentaliteit van de algemene bevolking moet veranderen. Ironisch genoeg is volgens een onderzoek van de UGent de wetgeving progressiever dan de attitude van de Belgische bevolking omtrent holebi’s.[24]
Er bestaat een werkgroep biseksualiteit in de Vlaamse holebiwerking çavaria. Verder bestaat er ook een Bi Visibility Day op 23 september waar België ook aan deelneemt.

Bifobie en problemen van andere minderheden

De problemen waar biseksuelen mee in aanraking komen zijn vergelijkbaar met de problemen van transgenders en aseksuelen. Vaak geloven mensen niet dat deze groepen echt bestaan, of krijgen ze te horen dat ze zich aanstellen.

Wat te onthouden

Bifobie is een reëel probleem en moet ook apart aangepakt worden. Biseksuelen worden zowel door hetero’s als homo’s en lesbiennes gediscrimineerd en komen bij beide groepen vooroordelen tegen. Het geloof dat biseksualiteit niet bestaat, een fase is, dat alle biseksuelen in de war zijn… zijn enorm nefast voor biseksuelen, waardoor hun mentale en fysieke gezondheid aangetast worden.

Experten

Çavaria: werkgroep Biseksualiteit

Ambigu – Vereniging voor biseksuelen in Brussel 

Dubbelzinnig – Vereniging voor en door biseksuelen in Vlaanderen (Gesitueerd in Antwerpen: Roze Huis Antwerpen, Draakplaats 1, 2018 Berchem) 

Ertussenin – Vereniging voor en door Limburgse holebi’s

Landelijk Netwerk Biseksualiteit (Nederland)

European BiSexual Network

 

Bronnen

[1]Alles over seks, (z.d.). Wat is biseksualiteit? Geraadpleegd op 3 november 2016, van http://www.allesoverseks.be/themas/liefde-relaties/holebi/wat-is-biseksualiteit

[1] LGBT Resource Center (z.d.).What does biphobia look like? Geraadpleegd op 3 november 2016, van https://lgbt.ucsd.edu/education/biphobia.html

[1] LGBT Resource Center (z.d.).What does biphobia look like? Geraadpleegd op 3 november 2016, van https://lgbt.ucsd.edu/education/biphobia.html

[1] San Francisco Human Rights Commision (2011) Bisexual Invisibility: Impacts and Recommendations. Geraadpleegd op 25 oktober 2016, van http://sf-hrc.org/sites/default/files/Documents/HRC_Publications/Articles/Bisexual_Invisiblity_Impacts_and_Recommendations_March_2011.pdf

[1] Debruyne, H. (18 september 2016). Help de biseksueel uit de kast. Geraadpleegd op 3 november 2016, van http://www.demorgen.be/wetenschap/help-de-biseksueel-uit-de-kast-b30861f8/

[1] San Francisco Human Rights Commision (2011) Bisexual Invisibility: Impacts and Recommendations. Geraadpleegd op 25 oktober 2016, van http://sf-hrc.org/sites/default/files/Documents/HRC_Publications/Articles/Bisexual_Invisiblity_Impacts_and_Recommendations_March_2011.pdf

[1] Pew Research Center, (13 juni 2013), A Survey of LGBT Americans. Geraadpleegd op 3 november 2016, van http://www.pewsocialtrends.org/2013/06/13/a-survey-of-lgbt-americans/

[1] Junes, T. (31 augustus 2016). Nederlandse studie: vooroordelen houden bi’s in de kast. Geraadpleegd op 29 oktober 2016, van http://zizo-online.be/article/10035

[1] Roberts, T (17 December 2015), Between a Gay and a Straight Place: Bisexual Individuals’ Experiences with monosexism, Geraadpleegd op 4 November 2016, van http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15299716.2015.1111183

[1] Allen, S. (1 maart 2016), Are Bisexual Shut Out of the LGBT Club?, Geraadpleegd op 25 oktober 2016, van http://www.thedailybeast.com/articles/2016/01/03/are-bisexuals-shut-out-of-the-lgbt-club.html

[1] Dobinson, C. en Logie, C. (17 december 2015). Young Bisexual Women’s Perception of their Mental Health, Geraadpleegd op 3 november 2016, van http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15299716.2015.1079288?scroll=top&needAccess=true

[1] Allen, S. (1 maart 2016), Are Bisexual Shut Out of the LGBT Club?, Geraadpleegd op 25 oktober 2016, van http://www.thedailybeast.com/articles/2016/01/03/are-bisexuals-shut-out-of-the-lgbt-club.html

[1] San Francisco Human Rights Commision (2011) Bisexual Invisibility: Impacts and Recommendations. Geraadpleegd op 25 oktober 2016, van http://sf-hrc.org/sites/default/files/Documents/HRC_Publications/Articles/Bisexual_Invisiblity_Impacts_and_Recommendations_March_2011.pdf

[1] San Francisco Human Rights Commision (2011) Bisexual Invisibility: Impacts and Recommendations. Geraadpleegd op 25 oktober 2016, van http://sf-hrc.org/sites/default/files/Documents/HRC_Publications/Articles/Bisexual_Invisiblity_Impacts_and_Recommendations_March_2011.pdf

[1] Debruyne, H. (18 september 2016). Help de biseksueel uit de kast. Geraadpleegd op 3 november 2016, van http://www.demorgen.be/wetenschap/help-de-biseksueel-uit-de-kast-b30861f8/

[1] San Francisco Human Rights Commision (2011) Bisexual Invisibility: Impacts and Recommendations. Geraadpleegd op 25 oktober 2016, van http://sf-hrc.org/sites/default/files/Documents/HRC_Publications/Articles/Bisexual_Invisiblity_Impacts_and_Recommendations_March_2011.pdf

[1] Kentisch, F. (12 Augustus 2015). ‘Just a phase’? This is why we need to talk about biphobia. Geraadpleegd op 29 oktober 2016, van http://metro.co.uk/2015/08/12/just-a-phase-this-is-why-we-need-to-talk-about-biphobia-5337154/

[1] Bostwick, W. en Boyd, C. (maart 2010). Dimensions of Sexual Orientation and the Prevalence of Mood and Anxiety Disorders in the United States. Geraadpleegd op 29 oktober 2016, van https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2820045/

[1] Kentisch, F. (12 augustus 2015). ‘Just a phase’? This is why we need to talk about biphobia. Geraadpleegd op 29 oktober 2016, van http://metro.co.uk/2015/08/12/just-a-phase-this-is-why-we-need-to-talk-about-biphobia-5337154/

[1] Barker, M., Richards, C., Jones, R. (februari 2012). The Bisexuality Report. Geraadpleegd op 3 november 2016, van https://bisexualresearch.files.wordpress.com/2011/08/the-bisexualityreport.pdf

[1] De Roover, D. (11 april 2014),  Bewustmakingsvideo over bifobie geen overbodige luxe. Geraadpleegd op 30 oktober 2016, van  http://zizo-online.be/opinie-bewustmakingsvideo-over-bifobie-geen-overbodige-luxe

[1] De Roover, D. (11 april 2014),  Bewustmakingsvideo over bifobie geen overbodige luxe. Geraadpleegd op 30 oktober 2016, van  http://zizo-online.be/opinie-bewustmakingsvideo-over-bifobie-geen-overbodige-luxe

[1] De Morgen (07 mei 2016). Ines Rombouts maakt kledingcollectie rond biseksualiteit. Geraadpleegd op 29 oktober 2016, van http://weekend.knack.be/lifestyle/mode/ines-rombouts-maakt-kledingcollectie-rond-biseksualiteit-ik-wil-mensen-aan-het-denken-zetten/article-normal-700475.html

[1] Verstraete, A. (10 mei 2016). België veilige haven voor holebi’s en transgenders. Geraadpleegd op 3 oktober 2016, van http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/wetenschap/1.2647596

[1]Alles over seks, (z.d.). Wat is biseksualiteit? Geraadpleegd op 3 november 2016, van http://www.allesoverseks.be/themas/liefde-relaties/holebi/wat-is-biseksualiteit

[2] LGBT Resource Center (z.d.).What does biphobia look like? Geraadpleegd op 3 november 2016, van https://lgbt.ucsd.edu/education/biphobia.html

[3] LGBT Resource Center (z.d.).What does biphobia look like? Geraadpleegd op 3 november 2016, van https://lgbt.ucsd.edu/education/biphobia.html

[4] San Francisco Human Rights Commision (2011) Bisexual Invisibility: Impacts and Recommendations. Geraadpleegd op 25 oktober 2016, van http://sf-hrc.org/sites/default/files/Documents/HRC_Publications/Articles/Bisexual_Invisiblity_Impacts_and_Recommendations_March_2011.pdf

[5] Debruyne, H. (18 september 2016). Help de biseksueel uit de kast. Geraadpleegd op 3 november 2016, van http://www.demorgen.be/wetenschap/help-de-biseksueel-uit-de-kast-b30861f8/

[6] San Francisco Human Rights Commision (2011) Bisexual Invisibility: Impacts and Recommendations. Geraadpleegd op 25 oktober 2016, van http://sf-hrc.org/sites/default/files/Documents/HRC_Publications/Articles/Bisexual_Invisiblity_Impacts_and_Recommendations_March_2011.pdf

[7] Pew Research Center, (13 juni 2013), A Survey of LGBT Americans. Geraadpleegd op 3 november 2016, van http://www.pewsocialtrends.org/2013/06/13/a-survey-of-lgbt-americans/

[8] Junes, T. (31 augustus 2016). Nederlandse studie: vooroordelen houden bi’s in de kast. Geraadpleegd op 29 oktober 2016, van http://zizo-online.be/article/10035

[9] Roberts, T (17 December 2015), Between a Gay and a Straight Place: Bisexual Individuals’ Experiences with monosexism, Geraadpleegd op 4 November 2016, van http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15299716.2015.1111183

[10] Allen, S. (1 maart 2016), Are Bisexual Shut Out of the LGBT Club?, Geraadpleegd op 25 oktober 2016, van http://www.thedailybeast.com/articles/2016/01/03/are-bisexuals-shut-out-of-the-lgbt-club.html

[11] Dobinson, C. en Logie, C. (17 december 2015). Young Bisexual Women’s Perception of their Mental Health, Geraadpleegd op 3 november 2016, van http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15299716.2015.1079288?scroll=top&needAccess=true

[12] Allen, S. (1 maart 2016), Are Bisexual Shut Out of the LGBT Club?, Geraadpleegd op 25 oktober 2016, van http://www.thedailybeast.com/articles/2016/01/03/are-bisexuals-shut-out-of-the-lgbt-club.html

[13] San Francisco Human Rights Commision (2011) Bisexual Invisibility: Impacts and Recommendations. Geraadpleegd op 25 oktober 2016, van http://sf-hrc.org/sites/default/files/Documents/HRC_Publications/Articles/Bisexual_Invisiblity_Impacts_and_Recommendations_March_2011.pdf

[14] San Francisco Human Rights Commision (2011) Bisexual Invisibility: Impacts and Recommendations. Geraadpleegd op 25 oktober 2016, van http://sf-hrc.org/sites/default/files/Documents/HRC_Publications/Articles/Bisexual_Invisiblity_Impacts_and_Recommendations_March_2011.pdf

[15] Debruyne, H. (18 september 2016). Help de biseksueel uit de kast. Geraadpleegd op 3 november 2016, van http://www.demorgen.be/wetenschap/help-de-biseksueel-uit-de-kast-b30861f8/

[16] San Francisco Human Rights Commision (2011) Bisexual Invisibility: Impacts and Recommendations. Geraadpleegd op 25 oktober 2016, van http://sf-hrc.org/sites/default/files/Documents/HRC_Publications/Articles/Bisexual_Invisiblity_Impacts_and_Recommendations_March_2011.pdf

[17] Kentisch, F. (12 Augustus 2015). ‘Just a phase’? This is why we need to talk about biphobia. Geraadpleegd op 29 oktober 2016, van http://metro.co.uk/2015/08/12/just-a-phase-this-is-why-we-need-to-talk-about-biphobia-5337154/

[18] Bostwick, W. en Boyd, C. (maart 2010). Dimensions of Sexual Orientation and the Prevalence of Mood and Anxiety Disorders in the United States. Geraadpleegd op 29 oktober 2016, van https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2820045/

[19] Kentisch, F. (12 augustus 2015). ‘Just a phase’? This is why we need to talk about biphobia. Geraadpleegd op 29 oktober 2016, van http://metro.co.uk/2015/08/12/just-a-phase-this-is-why-we-need-to-talk-about-biphobia-5337154/

[20] Barker, M., Richards, C., Jones, R. (februari 2012). The Bisexuality Report. Geraadpleegd op 3 november 2016, van https://bisexualresearch.files.wordpress.com/2011/08/the-bisexualityreport.pdf

[21] De Roover, D. (11 april 2014),  Bewustmakingsvideo over bifobie geen overbodige luxe. Geraadpleegd op 30 oktober 2016, van  http://zizo-online.be/opinie-bewustmakingsvideo-over-bifobie-geen-overbodige-luxe

[22] De Roover, D. (11 april 2014),  Bewustmakingsvideo over bifobie geen overbodige luxe. Geraadpleegd op 30 oktober 2016, van  http://zizo-online.be/opinie-bewustmakingsvideo-over-bifobie-geen-overbodige-luxe

[23] De Morgen (07 mei 2016). Ines Rombouts maakt kledingcollectie rond biseksualiteit. Geraadpleegd op 29 oktober 2016, van http://weekend.knack.be/lifestyle/mode/ines-rombouts-maakt-kledingcollectie-rond-biseksualiteit-ik-wil-mensen-aan-het-denken-zetten/article-normal-700475.html

[24] Verstraete, A. (10 mei 2016). België veilige haven voor holebi’s en transgenders. Geraadpleegd op 3 oktober 2016, van http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/wetenschap/1.2647596

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s